သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် ၊ ‌ရေဆင်း

Administration

Rector

ဒေါက်တာခင်မောင်ဆင့်
ပါမောက္ခချုပ်

Pro-Rector

ဒေါက်တာရိုစီနေဝင်း
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြား)

Department of Administration

စီမံ/ ဘဏ္ဍာဌာနခွဲ
သင်တန်းရေးရာဌာနခွဲ
နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းနှင့်နည်းပညာဌာနခွဲ
တည်ဆောက်/ ပြင်ထိန်းဌာနခွဲ