သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် ၊ ‌ရေဆင်း

ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ

ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း (၁၀) မျိုးနှင့် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း (၆) မျိုး ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် တင်သွင်းရောင်းချလိုသူများအနေဖြင့် (၉-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၃-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအားလုံးကို ၁၂-၅-၂၀၂၂ (ကြာသပတေးနေ့) မှစ၍ ဖွင့်လှစ်မည်

သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအားလုံးကို ၁၂-၅-၂၀၂၂ (ကြာသပတေးနေ့) မှစ၍ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။